תחילת העמוד, לחצו ENTER למעבר לתפריט נגישות לחצו ENTER למעבר לתוכן העמוד

מכרז שירותי דיגיטל

עוסק/ת בתחום הדיגיטל (פרילאנסר)?
חברה הנותנת שירותים בתחומי הדיגיטל?
אנחנו רוצים אתכם איתנו!
מנהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז, בליווי המקצועי של מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה.
מטרת המכרז לאפשר למשרדי הממשלה לרכוש שירותים בתחומי הדיגיטל, לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית ובכך לייצר מוצרים ושירותים מתקדמים עבור תושבי המדינה.

השירותים הנדרשים

המכרז נועד לחברות המתמחות במתן שירותים בתחום הדיגיטל.
במכרז יש פירוט אודות ההתמחויות בתחום הדיגיטל אשר נדרשות עבור משרדי הממשלה. בכל התמחות המפורטת במסמכי המכרז תהיה רשימה של ספקים אשר יעמדו בדרישות המכרז, ויתחרו ביניהם על מתן שירותים למשרדי הממשלה בתחום התמחותם.
ההתמחויות הן באשכולות הבאים:
עיצוב שירות
תוכן
שינוי תהליכים
דאטה
ניהול מוצר
טרנספורמציה דיגיטלית

מי יכול להתמודד במכרז ?

במכרז מוגדרים תנאי סף מנהליים הנדרשים מספקים העובדים עם הממשלה (כגון: רישום כתאגיד / שותפות / עוסק, עמידה בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, ועצמאות ממציעים אחרים במכרז מבחינת החזקה במניות / קבלן משנה וכו'), וכן תנאי סף מקצועיים של ניסיון קודם בתחום הדיגיטל אשר משתנים מהתמחות להתמחות (שנות ניסיון ותיק עבודות).
בנוסף, מציעים במכרז יידרשו לעמוד ברף איכות שנדרש להבטיח שהספקים הטובים ביותר יתנו שירותים לממשלה. מציעים שיעמדו בתנאי הסף והאיכות של המכרז יכללו ברשימת הספקים בהתמחויות בהן הגישו מועמדות.
פירוט אודות תנאי הסף, ומדדי האיכות ניתן למצוא במסמכי המכרז.

איך ניגשים למכרז?

קריאת מסמכי המכרז
(שימו לב לפרסום המסמכים המעודכנים בעקבות שאלות ההבהרה)
המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה חלף.
תשובות לשאלות מפורסמות כאן: pdf.מענה לשאלות הבהרה/ digital.mr.gov.il/answers
הזדהות והגשת הצעה
הגשת הצעות תתאפשר עד לתאריך 27.5 בשעה 11.00
לוח הזמנים
לוח הזמנים עלול להשתנות בהתאם לפרסומי עורך המכרז, במקרה של שינוי התאריכים יעודכנו.
25.3-3.4
מפגשי ספקים ברחבי הארץ
4.4
מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה
2.5
פרסום תשובות לשאלות הבהרה
27.5
שעה 11:00
מועד אחרון להגשת הצעות